Održana Konferencija ETUCE komiteta u Budimpešti 26-28. novembar 2012

Promocija sektora javnog obrazovanja u vremenu krize
(Budimpešta, 26.-28. novembar 2012)