Isplata stipendije ( deveta rata )

Stipendisti mogu preuzeti devetu ratu stipendije na šalterima Crnogorske komercijalne banke.