Učešće predstavnika SPCG-a na seminaru u organizaciji Sindikata obrazovanja Srbije, 04-06.10.2013.

 Opširnije u linku Međunarodna saradnja