Održan sastanak Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) u Briselu, 23-24.10.2013.

Opširnije u linku Međunarodna saradnja