Seminar SPCG-a za članove Glavnog odbora i Izvršnog odbora Sekcije žena održan u Tivtu od 31.01-02.02.2014.

Sindikat prosvjete Crne Gore je organizovao seminar za članove Glavnog odbora i Izvršnog odbora Sekcije žena, koji je održan u Hotelu Palma u Tivtu u periodu 31.01-02.02.2014. godine. Predsjednik SPCG-a Zvonko Pavićević je na samom početku seminara upoznao učesnike sa realizovanim aktivnostima u 2013. godini, kao i sa trenutnim aktivnostim u radu. Tema seminara u Tivtu je bila prezenatcija Zakona o radu, Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju, Zakona o gimnaziji i Zakona o stručnom obrazovanju, kao i Pravilnika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe. Prezentacije navedenih propisa su učesnicima održali potpredsjednici SPCG-a: mr Stanka Vukčević, mr Predrag Ražnatović, kao i članovi Izvršnog odbora SPCG-a Slavka Bošković i mr Radomir Božović. 

Takođe, predsjednici Opštinskih odbora SPCG-a su tokom i nakon završenih prezentacija predočili rukovodstvu SPCG-a niz nejasnoća i problema sa kojima se u praksi srijeću prosvjetni radnici, a u vezi sa primjenom Zakona o radu u vaspitno-obrazovnim ustanovama na teritoriji njihovih opština. S tim u vezi rukovodstvo SPCG-a je detaljno razjasnilo sve navedene nejasnoće, što je bio i primarni cilj seminara. 

Na seminaru su usvojeni sledeći zaključci:

1.da se do 15.02.2014. održe sjednice Opštinskih odbora SPCG-a kako bi predsjednici upoznali članove SPCG-a sa zakonima koji su prezentirani na seminaru Glavnog odbora i Izvršnog odbora Sekcije žena SPCG-a;

2.da se u narednom periodu po regijama organizuju seminari u cilju bližeg upoznavanja sindikalnih predstavnika sa aktuelnim izmjenama navedenih zakona;

3.da do srijede 05.02.2014. u 12h, svi Opštinski odbori SPCG-a dostave u pisanoj formi sve nejasnoće i probleme u vezi sa primjenom Zakona o radu;

4.da se na sastanku sa predstavnicima Ministarstva prosvjete zahtijeva povećanje zarada zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama.