Potpisan novi Opšti kolektivni ugovor 20.03.2014.

OKU