Međunarodni sastanak na temu ,,Evropska politika i strukturni fondovi-podrška socijalnom dijalogu u zemljama kandidatima" održan u Bitolju 8-9. aprila 2014.

Opširnije u linku Međunarodna saradnja