Održan seminar na temu: ,, Značaj SPCG u obrazovnom sistemu, novi zakoni u oblasti obrazovanja i vaspitanja''

U subotu 17.02.2018. godine u prostorijama JU RC "1. jun" u Podgorici, održan je seminar:
Tema - "ZNAČAJ SPCG U OBRAZOVNOM SISTEMU, NOVI ZAKONI U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA".
Treneri - mr Stanka Vukčević, mr Radomir Božović i prof. Jovan Drašković.

Seminar je bio više nego uspješan i na zadovoljstvo svih prisutnih.
Teme su bile interesantne, zanimljive i korisne za polaznike seminara. Učesnici seminara su mogli da postavljaju mnogobrojna pitanja iz sfere njihovog interesovanja a vezano za prava po pitanju rada i radnog odnosa.
Izlagači su strpljivo i adekvatno odgovarali na sva postavljena pitanja. Takođe, pruženje su i mnoge korisne informacije za koje nijesu znali ili su tek ponešto čuli. Stekli su mnoga saznanja iz domena njihovih prava, mnoga pitanja su pojašnjena, mnoge dileme otklonjene.
Tako da su ljudi na neki način ohrabreni, motivisani da se bore i traže ostvarivanje svojih prava.
Seminar je protekao u jednoj prijatnoj i opuštenoj atmosferi, tako da i poslije višečasovnog rada na licima prisutnih nije bilo tragova umora.
Sva očekivanja polaznika su ispunjena, utisci su više nego pozitivni.

HVALA IZLAGAČIMA!

SO JU RC "1. JUN" - PODGORICA