Projekat "Otvorena škola-kulturna zona

 

open skola

U JU OŠ „Jugoslavija“ u Baru , JU OŠ „Pavle Rovinski“ Podgorica i JU OŠ „Olga Golović“u Nikšiću Sindikat prosvjete Crne Gore je od početka drugog polugodišta započeo projekat pod nazivom „Otvorena škola – kulturna zona“ koji je odobren i dijelom finansiran od Ministarstva finansija .


Tema projekta je je vršnjačko nasilje koje sve više pogađa učeničku osnovnoškolsku populaciju. Takođe se ovim projektom želi ukazati na sve učestalije probleme u međuučeničkoj komunikaciji koji imaju različitu pozadinu . Projektom se nastoji jednim oblikom neformalnog vaspitanja i obrazovanja i na način koji nije uobičajen u našem školskom sistemu doći do rezultata u vaspitnom dijelu našeg školskog sistema . Projekat je fokusiran na dvosmjernoj komunikaciji učenika mentora koji su primjerni u učenju i vladanju i imaju pozitivan uticaj u školskoj populaciji i učenika štićenika koji imaju izrečene vaspitne mjere . Pod pokroviteljstvom nastavnika mentora koji su koordinatori u školama kroz ovaj projekat želi se pokazati da je moguće da učenici tutori kroz svoj autoritet , različite vannastavne aktivnosti i kroz razgovor zadobiju povjerenje štićenika i ličnim primjerom ponude drugačiji model ponašanja. Projektom se pokušama stvoriti ambijent u kojem se svi učesnici obrazovnog sistema međusobno uvažavaju bez obzira na razlike koje eventualno postoje , a da vremenom učenici sa vaspitnim mjerama počnu sami izgrađivati društveno prihvatljivi model svog ponašanja .
Učenici iz JU OŠ „Jugoslavija“ koji su odabrani do sada su u okviru projekta održali niz aktivnosti : posjetili su Dvorac Kralja Nikole u Baru , upoznali su se istorijskim značajem muzeja i sa eksponatima u njemu . Sa nastavnicima i svojom profesoricom likovne kulture Danijelom Drobnjak posjetili njenu izložbu likovnih radova u Galeriji Ivo Leković u Baru. Učenici koji učestvuju u projektu su učestvovali na jednodnevnom izletu do Turčina u zaleđu Starog Bara u organizaciji izviđačke sekcije OŠ Jugoslavija sa članovima Izviđačkog Odreda Jadran iz Bara .
Na predlog učenika učesnika projekta dogovoreno da dio novca koji je planiran u svrhu poklona koji su predviđeni za učesnike projekta preusmjere na dvije humanitarne aktivnosti .
Prva aktivnost je plaćanje užine u školkoj kuhinji za učenike RAE populacije koji pohađaju V razred OŠ “Jugoslavija” koji su u izuzetno teškom materijalnom stanju .
Druga aktivnost je obilazak i kupovina neophodnih životnih potrepština porodici Đukić koja je u teškoj materijalnoj situaciji a čija djeca pohađaju nastavu u JU OŠ „Jugoslavija“ po inkluzivnom programu .
Do kraja maja je planirana finalizacija projekta kroz različite volonterske aktivnosti u društvenoj sredini , zajedničkim odlaskom na predstave u CNP i Cineplex i dvodnevnim kampovanjem gdje će učesnici pripremati hranu i organizaciju života u takvoj situaciji –saopšteno je iz Stručne služba SP Bar.