Direktorka Evropskog komiteta sindikata obrazovanja Susan Floken boravila je u radnoj posjeti Sindikatu prosvjete Crne Gore 28. februara 2019. godine

Direktorka Evropskog komiteta sindikata obrazovanja Susan Floken boravila je u radnoj posjeti Sindikatu prosvjete Crne Gore 28. februara 2019. godine, zajedno sa delegacijom Sindikata obrazovanja Albanije na čelu sa predsjednikom Nevrusom Kaptelijem. Tim povodom održan je sastanak sa rukovodstvom Sindikata prosvjete CG, na čelu sa predsjednikom SPCG-a Zvonkom Pavićevićem, kao i sastanak sa ministrom prosvjete dr Damirom Šehovićem.

Na sastanku sa ministrom prosvjete istaknuto je da Ministarstvo prosvjete ima dobru saradnju sa Sindikatom prosvjete CG, sa kojim zajednički unapređuje uslove rada i kvalitet života prosvjetnih radnika. U tom kontekstu, predsjednik SPCG-a Zvonko Pavićević je istakao da je neophodno nastaviti intenzivan rad na unapređenju sistema obrazovanja i pregovore u cilju većeg izdvajanja iz BDP-a za obrazovanje, a samim tim i povećanja zarada zaposlenih u prosvjeti.

Direktorka ETUCE-a Susan Floken je naglasila važnost jačanja atraktivnosti nastavničke profesije i pružanja pažnje kvalitetnim kadrovima, a da je preporuka EU da se u kontinuitetu sprovode profesionalne obuke nastavnog kadra. U kontekstu razgovora o digitalizaciji u obrazovanju, Šehović je rekao da Ministarstvo za ovu godinu planira višemilionski projekat, koji će se odnositi na opremanje crnogorskih škola informatičkom opremom. Bilo je riječi i o projektima profesionalne edukacije nastavnika na evropskom nivou, a Floken je istakla mogućnost da u njima učestvuju i crnogorski nastavnici. Takođe, inicirani su razgovori u vezi sa projektima koje realizuje Evropski komitet sindikata obrazovanja i Evropska federacija poslodavaca u obrazovanju, sa upravama škola.