Proglas Sindikata prosvjete CG povodom Svjetskog dana nastavnika

Sindikat prosvjete Crne Gore čestita svim prosvjetnim radnicima u Crnoj Gori 5. oktobar - Svjetski dan nastavnika. Još jedanput javno podsjećamo nadležne i širu javnost na sledeće činjenice. Obrazovni sistem jedne zemlje je ogledalo njene brige prema društveno-ekonomskom razvitku. Politika obrazovanja je i kod nas uslovljena ograničenjima u budžetu. Iako je Vlada CG svjesna da investiranje u obrazovanje ima ekonomsku, socijalnu i društvenu korist, ipak vidi obrazovanje kao rashodnu stranu budžeta. Obrazovanje jeste investicija, a ne trošak jednog društva. Zarade prosvjetnih radnika su ispod državnog prosjeka, a položaj prosvjetnih radnika u društvu je marginalizovan. Stoga je ovoj nekad uglednoj profesiji ugled u društvu bitno narušen, toliko da od nje bježe mladi naraštaji.

SPCG, kao interesna organizacija zaposlenih u prosvjeti, svakodnevno i kontinuirano radi na poboljšanju materijalno-socijalnog položaja prosvjetnih radnika. Raspodjela časova i dobijanje pune norme, učešće u Nacionalnom savjetu za obrazovanje i svim komisijama koje donose ključne odluke u oblasti obrazovanja, pružanje pravne pomoći zaposlenima, pobošljanje kolektivog ugovora kroz jačanje snage kolektivnog pregovaranja, rješavanje pitanja prevođenja zaposlenih sa određenog na neodređeno vrijeme i rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u prosvjeti samo su od neke od tekućih aktivnosti koje SPCG sprovodi. Ovih dana su aktuelni pregovori oko povećanja zarada u prosvjeti, a SPCG je spreman da istraje do kraja kada je u pitanju ispunjenje zahtjeva, koristeći sve oblike sindikalne borbe.

Prosvjetni radnici treba da znaju da je njihov Sindikat jak i spreman na borbu za poboljšanje položaja profesije onoliko kolika mu je i podrška članstva. Stoga, SPCG poziva svoje članstvo i sve prosvjetne radnike da se svojim ugledom i autoritetom i sa svojim sindikatom bori za vraćanje dostojanstva ovoj uglednoj profesiji i njene pravedne valorizacije u demokratskom društvu.