Zaključci Glavnog odbora SPCG sa sjednice održane 23.12.2019.

Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore, kao najviši organ između dva Kongresa, je na sjednici održanoj 23. decembra 2019. godine, na predlog predsjednika, odlučio da se najkasnije do kraja septembra mjeseca 2020. godine mora održati prijevremeni Kongres SPCG, na kojem će se izabrati novi organi: predsjednik SPCG, Nadzorni odbor SPCG, Statutarna komisija SPCG, donijeti novi Statut SPCG i usvojiti Program rada i pravci djelovanja SPCG-a, a sve u cilju zadržavanja monolitnosti i snage SPCG-a, kao i prilagođavanja iskušenjima budućih vremena. Vrijeme do Kongresa biće iskorišćeno za njegovu pripremu, prvenstveno za rad na izradi novog Statuta SPCG i Programa rada SPCG, te ostalih dokumenata koja će garantovati rad u budućem periodu, kao i očuvanje SPCG kao najvažnije radničke organizacije koja se bori za bolji položaj i socijalno-materijalni status prosvjetnih radnika u našem društvu. Na sjednici kojoj je prisustvovalo 40 od 45 članova, Glavni odbor SPCG je donio odluku o izboru novog predsjednika Glavnog odbora SPCG. Za predsjednika GO SPCG je izabran Milić Tajić iz Podgorice.

Dosadašnji rezultati Sindikata prosvjete Crne Gore, samo u ovoj godini, od povećanja zarada 9% od januara 2020. i 3% na već uvećanu zaradu od 2021. godine (uticaj na Budžet od preko 13 miliona eura godišnje što je najveće povećanje od 2007. godine), isplata jubilarnih nagrada za 2018. i 2019. godinu, jednokratna pomoć kolegama za troškove prevoza, trogodišnji sporazum kojim su povećana sredstva za stanovanje zaposlenih u prosvjeti na čak 2,1 milion eura (700 hiljada eura godišnje), učešće naših predstavnika u mješovitim komisijama i tijelima koja su vezana za obrazovanje poput Nacionalnog savjeta za obrazovanje, Fonda za kvalitet i talente i Komisije za tumačenje GKU-a pokazuju da se Sindikat prosvjete Crne Gore nametnuo kao nezaobilazan, moćan i pouzdan socijalni partner. Potpisivanje izmjena Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete je rezultat pregovora Sindikata prosvjete CG i Ministarstva prosvjete koji su vođeni u prethodnom periodu u vezi sa povećanjem zarada prosvjetnih radnika.

Dio aktivnosti koje je SPCG i ove godine sproveo u djelo, kao što su dodjela stipendija djeci zaposlenih u prosvjeti i novčanih pomoći kolegama zaposlenim u prosvjeti iz Fonda solidarnosti, učešće u raspodjeli slobodnih i nedostajućih časova za školsku 2019/2020. godinu, obezbjeđivanje besplatne pravne pomoći kolegama u prosvjeti, besplatnih odmora i liječenja za kolege u prosvjeti, kao i besplatnih preventivnih ginekoloških pregleda za koleginice, dokazuju da će SPCG, kao najozbiljniji garant socijalnih i materijalnih prava prosvjetnih radnika, i u budućnosti nesumnjivo biti najjači granski sindikat u državi.