Saopštenje za javnost Sindikata prosvjete Crne Gore -Reagovanje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji, 18.11.2021.

Obavještavamo javnost da se Sindikat prosvjete Crne Gore godinama unazad obraćao Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, kao i poslaničkim klubovima, sa inicijativom da se izjednače norme časova profesorima koji rade u gimnazijama i srednjim stručnim školama sa normama časova profesorima koji rade u osnovnim školama, a kojima je norma od 16 do 19 časova.
Raduje nas što je pokrenuta inicijativa potpredsjednice Skupštine Crne Gore, Branke Bošnjak za izmjenu člana 56 Zakona o gimnaziji, kojim će norme profesorima u gimnazijama biti smanjene na 18 časova, ali sa druge strane zabrinjava to što u isto vrijeme nije pokrenuta inicijativa za izmjenu Zakona o stručnom obrazovanju, kojim bi se i norme profesorima koji rade u srednjim stručnim školama izjednačile sa gimnazijskim profesorima i profesorima koji rade u osnovnom obrazovanju.
Smatramo da se na ovaj način profesori u srednjim stručnim školama diskriminišu po ovom osnovu, suprotno Ustavu Crne Gore i međunarodnim normama i iz tog razloga ne možemo prihvatiti da profesori u srednjim stručnim školama imaju istu zaradu kao profesori u gimnazijama i osnovnim školama, za veći obim posla.
Zato Sindikat prosvjete Crne Gore apeluje na sve poslanike u Skupštini Crne Gore kao i Vladu da pokrenu novu inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o stručnom obrazovanju, tačnije izmjene člana 107 koji se odnosi na normu časova nastavnika i saradnika.
Nadamo se da će stav Sindikata prosvjete Crne Gore biti uvažen i da ćemo izbjeći diskriminaciju i smanjiti tenzije koje su prisutne kod nastavnika u srednjim stručnim školama nakon inicijative potpredsjednice Skupštine Crne Gore, Branke Bošnjak.

Predsjednik
mr Radomir BOŽOVIĆ