Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima Opštinskog odbora Bijelo Polje

Opštinski odbor Bijelo Polje održao je sjednicu u petak, 19. novembra, i istoj su prisustvovali predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore, mr Radomir Božović, i predsjednik Gradskog odbora Podgorica, Jovan Drašković. Sjednici je prisustvovalo 17 predstavnika sindikalnih organizacija, koji su bili izuzetno aktivni u traženju mnogih objašnjenja vezanih za njihova prava i način ostvarivanja kod poslodavca.
Između ostalog, sindikalni predstavnici su posebno bili zainteresovani za pitanje plaćanja prevoza zaposlenima, posebno onima koji putuju do radnog mjesta više od 5 km i potrebu da taj vid naknade bude vraćen u zakon i regulisan.
Zahtijevali su i prilagođavanje načina stručnog usavršavanja zaposlenih odredbama Granskog kolektivnog ugovora.
Naglašena je potreba izmjena i dopuna Pravlinika o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe, kako bi budžetom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta bilo predviđeno više sredstava za troškove ustanova.
Kad je riječ o zapošljavanju kolega, prioritet prilikom zaposlenja u gradskoj školi neophodno je da ima kolega koji nastavu izvodi u područnom odjeljenju ili u mjestima van svog prebivališta.
Kod rada zaposlenih u kombinovanim odjeljenjima sa četiri i više razreda konstatovali su da je takav rad praktično nemoguć, kako za nastavnika tako i za učenika i direktno utiče na pad kvaliteta rada.
Kao jedan od problema koji je neophodno riješiti naveli su i izjednačavanje VI i VII nivoa obrazovanja, korekciju koeficijenata za zaposlene na poslovima održavanja higijene, kojima se već neko vrijeme minuli rad ne obračunava na zakonom regulisan način, a i kriterijum broja učenika i kvadrature objekta po kojem se određuje obim posla za ovu grupu poslova, po njihovom mišljenju je neadekvatno određen.
Istaknuta je potreba da se u situacijama u kojima postoje stalne dopune norme, zaposlenom iste regulišu sporazumom na neodređeno vrijeme, kako se dopuna norme zaposlenima ne bi svake školske godine dovodila u pitanje.
Predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore i u narednom periodu posebnu pažnju posvetiće obilasku opštinskih odbora, kako bi se neposredno upoznao sa problemima članova Sindikata i svih zaposlenih.