Articles

Saopštenje Unije slobodnih sindikata CG

Ni nakon šest godina postojanja ne prestaje hajka koja se vodi prema Uniji slobodnih sindikata Crne Gore, sa namjerom da se ospori ili destabilizuje ova autentična sindikalna centrala. Ovih dana, to se radi kroz pokušaj čelnika Saveza sindikata Crne Gore da podijele Sindikat prosvjete, najveći granski sindikat u Crnoj Gori, koji je jedan od utemeljivača, a može se reći i okosnica, Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Pravo je Saveza sindikata Crne Gore, kao i svakog drugog sindikata, da se bori za sindikalno članstvo, ali nije primjereno da se to radi na prljav i podao način. Nemuštim i neubjedljivim argumentima čelnici SSCG-a, dodvoravajući se vlasti, pokušavaju da zamijene teze predstavljajući se kao žrtve pritisaka kojima USSCG primorava njihove simpatizere da ostanu u članstvu Sindikata prosvjete Crne Gore. Na taj način, oni godišnje dobijaju na stotine hiljada eura iz državnog budžeta i zbog toga ne žele da potpišu Opšti kolektivni ugovor jer bi im time presahnuo, nažalost, jedini motiv zbog kojeg se nalaze u SSCG-u. A koliko su dosljedni samima sebi, najbolje govori primjer jednog od čelnika SSCG, Gorana Dragovića, koji nas je na samom početku više puta kontaktirao kako može da pristupi USSCG. Njegovo nezadovoljstvo i revolt stišali su izbori na čelne pozicije u Sindikalnoj organizaciji organa lokalne uprave i Sindikalnog povjereništva Glavnog grada, tako da danas niko od iskrenih boraca za radnička prava ne zna zašto se on zalaže. Čas je protiv Saveza sindikata Crne Gore, a čas ga brani prljavim metodama. Čas je za proteste protiv uvođenja kriznog poreza i prijeti istupanjem iz SSCG-a, a sjutradan na presu saopštava da se neće pridružiti protestima, iako je tu odluku donio najveći organ SSCG-a. U ovoj priči tužno je to što, Savez sindikata Crne Gore nije doživio ni „r“ od reforme ni nakon šest godina od kada su iz njegovog članstva istupili sindikati koji su imali želju i potrebu da ga reformišu. Međutim, još tužnije je to što zbog takvog SSCG-a, bolje je reći čelnika SSCG-a, trpi drastične posledice radnička klasa Crne Gore. Ali izlišni su svi dalji komentari, jer o svima nama najbolje govore naš rad i djelo.

 

SEKRETARIJAT USSCG