Articles

Potpisan Sporazum o izmirivanju potraživanja po osnovu manje isplaćenog toplog obroka i regresa za 2010.godinu

Sporazum je zaključen dana 17.04.2013. godine, a potpisnici su se saglasili da se potraživanja po osnovu manje isplaćenog toplog obroka i regresa zaposlenih za 2010. godinu, a srazmjerno vremenu provedenom na radu i stvarnom obračunu potraživanja, isplate u tri rate, isplatom majske, junske i julske zarade u iznosu od 51,44 € (neto) uz pripadajući porez i doprinose.

Sporazum