Articles

Seminar Mreže mladih Sindikata prosvjete Crne Gore i Crnogorskog sindikata telekomunikacija održan na Cetinju u periodu 15-17.11.2013.

Opširnije u linku Interesne grupe