Articles

Seminar ,,Uloga sindikata nastavnika u obezbjeđenju kvaliteta u svim oblicima stručnog obrazovanja" u organizaciji ETUCE/ETUI održan je u Beču 7-9. aprila 2014.

Opširnije u linku Međunarodna saradnja