Propisi

 

Izvještaj o radu SPCG 2016-2021 

Izvještaj Nadzornog odbora SPCG

Izvještaj Statutatne komisije SPCG

Statut SPCG

Program rada SPCG 2021-2026

Memorandum o saradnji 

Pravila o organzaciji i načinu rada sindikalne organizacije

 

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o stručnom obrazovanju

Zakon o gimnaziji

Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Zakon o obrazovanju odraslih

 

Pravilnik o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne ustanove 

Zakon o prosvjetnoj inspekciji 

Pravilnik o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe

Pravilnik o oblasti (profilu) obrazovanja nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi

 

 Zakon o radu

Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru