Agencija

KOLAŠIN 2022

ŽABLJAK 2022

KOPAONIK 2022

Turistička agencija ,,PROSVJETA” osnovana je  2008. godine od strane Sindikata prosvjete Crne Gore, sa ciljem da svojem članstvu omogući povoljnije uslove za odmor i putovanja, kao i njihovim porodicama.

Iz sredstava Fonda solidarnosti, Sindikat prosvjete Crne Gore u saradnji sa Turističkom agencijom „Prosvjeta“, realizovao je preko 4500 pansiona u sezoni ljeto 2012.godine, što znači da je preko 670 prosvjetnih radnika iskoristilo besplatni sedmodnevni odmor na crnogorskom primorju.

Uporedo sa Sindikatom prosvjete Crne Gore,  Turistička agencija „PROSVJETA“ je  zaključila alotmanske ugovore sa ugostiteljskim objektima  i realizovala preko 4600 pansiona za prosvjetne radnike i članove njihovih porodica na šest mjesečnih rata.

U periodu izmedu zimske i ljetnje sezone turistička agencija u saradnji sa drugim agencijama radi jednodnevne i višednevne izlete  za Mostar, Dubrovnik, Sarajevo, Skadar, Drač, Tiranu i Ohrid.

Ujedno obavještavamo prosvjetne radnike da preko naše agencije mogu da koriste putovanja za inostranstvo, jer je agencija sklopila ugovore o subagenturi sa agencijama: „Millenium“, „Atlas“, ,,Galilleo“,,Planet“ i „Intravelom“, koji organizuju putovanja po citavom svjetu i to sve na šest mjesečnih rata.

Sve informacije možete dobiti na tel:

020 242 175 ; 067 609 716

ili putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sjedište agencije je u Podgorici, Bulevar Revolucije br. 9 (poslovna zgrada bivšeg „Drvoimpeksa“), I sprat kancelarija br. 29.