Projekti

 

ETUCE završna konferencija u Briselu, 04-05. novembar 2014.

 

U okviru projekta Promovisanje potencijala evropskog sektorskog socijalnog dijaloga u obrazovanju kroz nove izazove i istražujući iskustvo i znanje održan je sastanak Savjetodavne grupe u Briselu, 08. septembra 2014. godine. Sastanku su prisustovali predstavnici sindikata obrazovanja iz zemalja učesnica u projektu: Slovenija, Hrvatska, Rumunija, Slovačka i Crna Gora. U ime Sindikata prosvjete Crne Gore sastanku je prisustvovala koordinatorka za međunarodnu saradnju, Ana Čanović. Nakon usvajanja dnevnog reda, učesnicima su predstavljeni rezultati istraživanja o socijalnom djialogu, a nakon prezentacije je uslijedila diskusija. Projektom je ujedno predviđeno održavanje šest okruglih stolova u svim zemljama učesnicama. Nakon uspješno organizovanih okruglih stolova u Rumuniji, Sloveniji i Hrvatskoj, u oktobru mjesecu je planirana organizacija preostalih okruglih stolova – u Litvaniji, Crnoj Gori i Slovačkoj. Stoga je na sastanku najavljen dolazak delegacije Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE), koju čine Martin Rømer, Evropski direktor i Alexandra Rüdig Ironside, koordinatorka ETUCE-a za socijalni dijalog, ljudska i sindikalna prava i uslove rada, kao i Michael Moriarty, predsjednika Evropske federacije poslodavaca u obrazovanju, 17. oktobra u Podgoricu. Završna konferencija u okviru projekta biće održana 4-5. novembra 2014. godine u Briselu, i na njoj će ujedno biti predstavljeni konačni rezultati istraživanja o stanju socijalnog dijaloga u svim zemljama učesnicama.

 *

U organizaciji Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) održan je sastanak Savjetodavne grupe povodom početka projekta Promovisanje potencijala evropskog sektorskog socijalnog dijaloga u obrazovanju kroz nove izazove i istražujući iskustvo i znanje u Briselu, 13.01.2014. godine. Savjetodavnu grupu čine predstavnici šest nacionalnih sindikata nastavnika (Ana Madžgalj, TUEM Crna Gora; Robert Brozd, IURHEEC Hrvatska; Tatjana Babrauskiene, FLESTU Litvanija; Sandi Modrijan, ESTUS Slovenija; Juraj Stodolovsky, OZPSaV Slovačka i Aleksandra Cornea, FSLE, Rumunija). Članovi Savjetodavne grupe su razgovarali o opštim i specifičnim ciljevima projekta i usaglasiti se o programu rada za cio period na koji se odnosi projekat (decembar 2014. godine). Predstavnici šest organizacija članica su dali prikaz stanja socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou fokusirajući se na probleme i trenutne izazove u nacionalnim sistemima sektorskog socijalnog dijaloga i mogućnostima  njegovog unapređenja na evropskom nivou. Na sastanku je pripremljen plan implementacije projekta i ujedno dogovoreno da ETUCE zajedno sa spoljnim ekspertom započne pripreme nacrta online istraživanja. ETUCE će napraviti okvir djelovanja za šest okruglih stolova u Hrvatskoj, Litvaniji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji i Rumuniji.

Članovi Savjetodavne grupe će doprinositi projektu pružajući svoje znanje i razmjenjujući iskustva u oblasti socijalnog dijaloga, kao i svoje znanje o uticaju ekonomske i finansijske krize na privredu na nacionalnom i evropskom nivou. Projektom su predviđena četiri sastanka Savjetodavne grupe – nakon uspješno održanog prvog u Briselu, slijede sastanci u Zagrebu (jun 2014), Bratislava (oktobar 2014), Brisel (decembar 2014), pri čemu će završna konferencija povodom projekta biti održana u novembru 2014. godine u Briselu.

Na sastanku je dogovoreno da će ETUCE organizovati šest okruglih stolova u svakoj od zemalja učesnica sa ciljem efikasne razmjene iskustava i znanja. Okrugli stolovi će imati za cilj da obezbijede socijalnim partnerima specijalistička znanja o temama koje se odnose na socijalni dijalog, kao što su razvoj evropske socijalne politike, sistema privrednih odnosa na nacionalnom i evropskom nivou, ciljevi i funkcionisanje evropskog sektorskog socijalnog dijaloga, uloga evropskih socijalnih partnera, potreba za čvršćim stvaranjem mreža između delegata socijalnog dijaloga i drugih važnih aktera, detaljan program rada i dostignuća ESSDE-a. Istovremeno će to biti prilika za okupljanje nacionalnih socijalnih partnera sa evropskim ili drugim nacionalnim socijalnim partnerima, kao i ekspertima u vezi sa temom seminara. U isto vrijeme svi ESSDE delegati će pružati informacije o problemima i nedoslednostima u svojim sistemima nacionalnog socijalnog dijaloga. Rezultati i više informacija će biti zajedno stavljeni u brošuru, koja bi će biti prevedena na francuski i na jezike zemalja učesnica. Sve verzije će biti objavljene na sajtu ETUCE-a i proslijeđene evropskim socijalnim partnerima u obrazovanju i njihovim organizacijama članicama na dalje širenje.

 U toku faze implementacije projekta a uz pomoć spoljnog eksperta biće započeto online istraživanje i prikupljanje podataka od ESSDE delegata. Podaci će pružiti informacije o nacionalnim mehanizmima sektorskog socijalnog dijaloga, sadržaju, važnim temama i problemima u radu sa njima, znanju i relevantnosti evropskog sektorskog socijalnog dijaloga u obrazovanju. Preliminarni rezultati online istraživanja će biti proslijeđeni i diskutovani među članovima Savjetodavne grupe na njihovom drugom sastanku u Zagrebu u junu 2014. godine.

 

ETUCE projekat - opis i ocekivani rezultati

 

 

Imajući u vidu potrebu prilagođavanja našeg zakonodavsta zakonskom okviru Evropske unije i uloge sindikata u tom procesu, posebno u implementaciji Direktive 2002/14/EC Evropske unije koja se dobrim dijelom odnosi na obrazovanje,  Sindikat prosvjete Crne Gore je početkom ove godine pristupio projektu UPRAVLJANJE KONSULTOVANJEM I INFORMISANJEM U EVROPSKIM ŠKOLAMA: UČEŠĆE U ZAJEDNICI (CIMES).  

Cilj projekta je unapređenje uključenosti sindikata obrazovanja evropskih zemalja u socijalnom dijalogu u obrazovanju. Pored sindikata obrazovanja zemalja koje su već u Evropskoj uniji: Portugala, Poljske, Bugarske, Rumunije i Mađarske, učesnici projekta su i Srbija i Crna Gora, koja je otpočela pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, te je stoga projekat od velikog značaja za našu zemlju. 

U Sofiji je 28.02.2013. godine održana prva sesija na temu: Stanje u obrazovanju u zemljama članicama i dogovor o daljem radu u projektu. Sindikat prosvjete CG su predstavljali članovi Glavnog odbora: Slavka Bošković, Jovan Drašković i Nikolaj Knežević. Naša delegacija je imala uspješnu prezentaciju o stanju u obrazovanju u našoj zemlji, kao i o daljim perspektivama socijalnog dijaloga.

Sektor obrazovanja se u vrijeme ekonomske krize i demografskih promjena u svim članicama Evropske unije sočava se sa mnogo izazova. U skoro svim članicama Evropske unije javlja se niz problema, od smanjivanja budžeta za obrazovanje, viška zaposlenih, demografskih kretanja unutar samih zemalja i između zemalja članica, pa do povećavanja norme u pojedinim zemljama i pogoršanje uslova rada. 

Pod takvim negativnim okolnostima javlja se potreba za reformama obrazovnog sistema.  Reforme bi trebalo da budu vođene prvenstveno idejom da škole učini prije svega kompetitivnim tako da one mogu odgovoriti potrebama brzih promjena na tržištu rada i prilagođavanju potrebama privrede. U ovim uslovima tačna informacija i dobra komunikacija sa socijalnim partnerima je neophodna za učešće u procesu društvenog razvoja kao i za  poboljšanje saradnje među školama u Evropi.

Trenutne aktivnosti imaju za cilj unapređenje uključenosti Sindikata prosvjete CG u socijalnom dijalogu u obrazovanju pomoću ostvarivanja uvida u evropsko zakonodavstvo i direktive, poput Direktive 2002/14/EC. Pomenuta direktiva oblikuje opšti okvir odnosa koji se zasnivaju na poštovanju, povjerenju, razmjeni informacija i kreativnosti.

Što se tiče daljeg razvoja projekta, predviđeno je da se sledeći sastanak održi u Varšavi 16.04.2013. godine, kada će biti podnijet izvještaj usklađenosti našeg zakonskog okvira sa Direktivom 2002/14/EC, kao i o stanju socijalnog dijaloga u našoj zemlji. Nakon toga, predviđeno je održavanje nacionalnih seminara u zemljama učesnicama projekta u junu mjesecu.  Završetak  je predviđen za 02.11.2013. godine u Budimpešti, kada će biti saopšteni rezultati i dostignuća projekta.

 

 Završna konferencija u Budimpešti, 14.11.2013.

 Konferencija u Varšavi, 16. april 2013.

Upravljanje konsultovanjem i informisanjem u evropskim školama: učešće u Zajednici

 

Galerija

Pravni savjeti

image

1254829
Danas
Juče
Ove nedjelje
Prošle nedjelje
Ovog mjeseca
Prošlog mjeseca
Ukupno
777
759
5031
1240411
17962
18391
1254829

Vaša IP: 3.234.221.162
Serversko vrijeme: 2021-04-14 14:30:47

Gdje se nalazimo

Povežite se sa nama

Fond solidarnosti

Turistička agencija

agencija

Stambena zadruga

Scroll to Top

Kontakt

Adresa:

Vojvode Maša Đurovića 17, City kvart 2-8, 

81 000 Podgorica

  • Tel:  +382 20 511 020
  • Fax: +382 20 511 021
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.