In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

PROTEST 06.12.2014. u 11h - PLATO ISPRED ZGRADE SKUPŠTINE

PROTEST GRANSKIH SINDIKATA KOJI OKUPLJAJU ZAPOSLENE U JAVNOM SEKTORU

06. DECEMBAR 2014. u 11 časova

plato ispred zgrade Skupštine Crne Gore - Podgorica

 

 Juna tekuće godine, granski sindikati prosvjete, Univerziteta, zdravstva i odbrane i Vojske, koji djeluju u okviru Unije slobodnih sindikata Crne Gore,  uputili su zahtjev Vladi Crne Gore i resornim ministarstvima za otpočinjanje pregovora o povećanju zarada zaposlenima u javnom sektoru. Svoje zahtjeve za povećanje zarada, pored aktuelnog ekonomsko-socijalnog trenutka u kojem žive i rade zaposleni u ovom sektoru, sindikati su zasnivali i na Sporazumu o politici zarada zaposlenih koji se finansiraju iz Budžeta, a kojim se Vlada obavezala da će otpočeti pregovore o povećanju zarada ukoliko sebruto društveni proizvod poveća za više od 3,5%, a što se i desilo prema zvaničnim izjavama Ministarstva finansija. Međutim, Vlada i resorna ministartstva nijednog trenutka nijesu iskreno pristupili pregovorima za povećanje zarada po zahtjevu granskih sindika, obrazlažući to činjenicom da se po povećanju zarada može pregovarati tek kada se ostvari suficit u Budžetu.

Napominjemo da će se organizaciji protesta priključiti i granski sindikati uprave i pravosuđa, energetike, MUP-a i javne uprave, stambene i komunalne privrede i Vojske koji djeluju u okviru Saveza sindikata Crne Gore.

Razlog zbog kojeg je nužno i neodložno povećati zarade zaposlenima je da se ZAUSTAVI KONTINUIRANI PAD STANDARDA RADNIKA I GRAĐANA

Ø  od jula 2007.g. cijena rada povećana  svega za 15% (sa 55€ na 63€)

Ø   drastičan rast cijena roba i usluga (struja, gorivo, komunalne usluge)

Ø   povećani razni porezi i takse

Ø   smanjen iznos toplog obroka i regresa (cca 150€ na godišnjem nivou)

Ø   povećane stope za obavezno socijalno osiguranje na teret zarade zaposlenih

Ø   povećan porez na dohodak fizičkih lica (krizni porez)

Ø   povećan PDV, ...

Vladino pravdanje da u Budžetu nema para i da se o povećanju zarada može pregovarati tek kada se ostvari budžetski suficit (a već je izvjesno novo zaduženje za Autoput i dr.) je neprihvatljivo, jer se ODRŽIVOST BUDŽETA MOŽE OSTVARITI

Ø  urednom naplatom poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno  osiguranje za zaposlene koji su u legalnom radnom odnosu (primjer iz 2009.g. – po Poreskoj upravi radilo je prosječno 148.637 zaposlenih, po Monstatu 174.165 zaposlenih. Nije uplaćeno 37.456.940€ za PIO, 19.923.880€ za zdravstvo, 2.285.623€, i cca 20.000.000€ poreza na zarade, što ukupno iznosi cca - 80.000.000€ u toj godini)

Ø  uvođenje u legalan radni odnos lica koja rade na crno(nezvanična procjena je da preko 30.000 lica radi na crno od kojih bi prihod  u socijalne fondove bio cca 58.500.000€ i porez na zarade cca 15.000.000€)

Ø  racionalnim trošenjem postojećeg budžeta (još niko nije snosio odgovornost za nezakonito i neracionalno trošenje budžetskih sredstava iako je na takvo ponašanje DRI ukazivala bezbroj puta)

Ø  efikasnom naplatom poreskog duga (u oktobru 2014.g. ukupan poreski dug iznosio je 537.000.000€)

Ø   dug za izdate koncesije (na kraju 2013.g. iznosio je cca 13.000.000€ , što je 4,15% veći dug nego u 2012.g.)

Ø   suzbijanjem sive ekonomije (ažurirati rad Poreske uprave)

Ø   uvođenjem odgovornosti za lica i organe koji donose nezakonite odluke (naknada štete građanima zbog loše primjene zakona iznosi na desetine miliona eura)

Ø   povećati porez na dobit pravnih lica (trenutno imamo jednu od najnižih poreskih stopa u Evropi – 9%)

Ø  uvesti porez na finansijske transakcije (što su uvele neke razvijene evropske zemlje)

Ø   pokretanje novog državnog operatera elektronskih komunikacija (u prvoj godini priliv u Budžet od 10 do 15 milona eura, kasnije  cca 30.000.000€)

Ø  uvesti  u poreski sistem – oporezovati cca 30.000 izgrađenih stanova, koji se vode kao stanovi u izgradnji

Ø  uvesti porez na luksuz (npr. Progresivno oporezivanje viška stambenog prostora i sl.)

Ø  raskinuti štetne privatizacione ugovore i pokrenuti mehanizme naplate po penalnim klauzulama

Ø  efikasnije konfiskovati nezakonito stečenu imovinu u korist Budžeta i socijalnih fondova ....

Zato, imajući u vidu aktuelni ekonomsko-socijalni trenutak, te činjenicu da je do sada sav teret globalne ekonomske krize prebacivala na teret zaposlenih i građana, kao i iznijete argumente za povećanje zarada i održivost Budžeta, granski sindikati koji okupljaju zaposlene iz javnog sektora, a koji djeluju pri USSCG, apeluju i očekuju da poslanici u Skupštini Crne Gore odlučno kažu NE Predlogu zakona o Budžetu za 2015. godinu i vrate ga Vladi na doradu sa nalogom da se poveća budžetska stavka kako bi se omogućilo povećanje zarada zaposlenih koji se finansiraju sa budžeta.

U OČEKIVANJU DA ĆETE SVOJIM PRISUSTVOM DATI PODRŠKU ORGANIZACIJI PROTESTA, STATI U ODBRANU SVOJIH PRAVA, TE ISKAZATI SOLIDARNOST SA KOLEGAMA IZ JAVNOG SEKTORA, POZIVAMO VAS DA NAM SE PRIDRUŽITE U SUBOTU, 06.12.2014.g., U 11 ČASOVA, NA PLATOU ISPRED ZGRADE SKUPŠTINE CRNE GORE!

Flajer USSCG

Zaključci sa zajedničke sjednice Glavnih odbora Sindikata prosvjete Crne Gore, Sindikata Univerziteta Crne Gore, Sindikata zdravstva Crne Gore i Sindikata odbrane i Vojske Crne Gore

Zajednička sjednica Glavnih odbora Sindikata prosvjete Crne Gore, Sindikata Univerziteta Crne Gore, Sindikata zdravstva Crne Gore i Sindikata odbrane i Vojske Crne Gore na temu Povećanje zarada zaposlenima u javnom sektoru održana je u Kongresnoj sali restorana 13.jul Plantaže u Podgorici, 19.11.2014. godine sa početkom u 13h. Učešće na sjednici uzeli su članovi Glavnih odbora sva četiri granska sindikata koji okupljaju zaposlene iz javnog sektora, a djeluju u okviru Unije slobodnih sindikata CG. Sjednici su, u svojstvu gostiju, prisustvovali Duško Zarubica, predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa koji djeluje pri Savezu sindikata CG i Marko Kaluđerović, predsjednik Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore. Nakon iznijetih stavova, predloženi su i jednoglasno usvojeni sledeći

Z A K LJ U Č C I

 

  1. Sindikat prosvjete Crne Gore, Sindikat Univerziteta Crne Gore, Sindikat zdravstva Crne Gore i Sindikat odbrane i Vojske Crne Gore organizovaće protestni skup 6. decembra 2014. godine, na platou ispred Skupštine Crne Gore, s početkom u 11h, sa zahtjevom da poslanici ne usvoje Predlog Zakona o budžetu, već da ga vrate Vladi na doradu, jer tim predlogom zakona nisu predviđena sredstva za povećanje zarada zaposlenih koje se finansiraju iz Budžeta.

         

  1. Takođe, ovi sindikati zahtijevaju od Vlade Crne Gore da ne ulazi u kapitalni projekat izgradnje Autoputa Bar-Boljare, ukoliko će zbog načina finansiranja tog projekta direktne posljedice da trpe zaposleni čije se zarade finansiraju iz Budžeta Crne Gore.

 

  1. Da se, ispred ovih granskih sindikata, poslaničkim klubovima i svim poslanicima/ama u Skupštini Crne Gore ponaosob uputi dopis sa argumentima na kojim sindikati temelje opravdanost svojih zahtjeva zapovećanje zarada zaposlenima koje se finansiraju iz Budžeta Crne Gore.

 

  1. Obavezuju se Glavni odbori granskih sindikata koji su usvojili ove zaključke da upoznaju svoje članstvo sa navedenim zaključcima i pozovu ih da budu solidarni i pridruže se najavljenom protestnom skupu.

Održan Okrugli sto na temu ,,Evropski sektorski socijalni dijalog u obrazovanju. Promovisanje njegovih potencijala kroz jačanje kapaciteta i znanja na nacionalnom nivou" u organizaciji Sindikata prosvjete Crne Gore i ETUCE-a

Okrugli sto na temu Evropski sektorski socijalni dijalog u obrazovanju. Promovisanje njegovih potencijala kroz jačanje kapaciteta i znanja na nacionalnom nivou u organizaciji Sindikata prosvjete Crne Gore i Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE) održan je u Hotelu Ramada u Podgorici, 17.10.2014. godine. Na okruglom stolu su govorili ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, pomoćnica ministra prosvjete Nataša Gazivoda, predsjednik Evropske federacije poslodavaca u obrazovanju Michael Moriarty, šef Operativnog sektora Delegacije Evropske unije u CG André Lys, glavni stručni savjetnik pri UNDP-u u Crnoj Gori Dragan Đurić,  a u ime domaćina okruglog stola učesnicima se obratio predsjednik SPCG-a Zvonko Pavićević. Ciljevi održavanja okruglog stola: 

- širenje znanja o funkcionisanju socijalnog dijaloga na nacionalnom i evropskom nivou;

- informisanje i diskutovanje o evropskom sektorskom socijalnom dijalogu u programu rada obrazovanja za 2014/15 godinu;

- diskusija o stanju socijalnog dijaloga u oblasti obrazovanja na nivou Crne Gore;

- diskusija o načinima poboljšanja kapaciteta socijalnih partnera u obrazovanju u procesima socijalnog dijaloga;

- diskusija o načinima jačanja veze između socijalnog dijaloga na nacionalnom i evropskom nivou.

Ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković ocijenio je da u Crnoj Gori treba unaprijediti socijalni dijalog i tražiti bolja zakonska rješenja koja će biti prihvatljiva za radnike, Vladu i sindikate. Pomoćnica ministra prosvjete Nataša Gazivoda tvrdi da je taj resor posvećen saradnji sa sindikatom  i da zajednički rade na poboljšanju uslova za rad zaposlenih u prosvjeti. Predsjednik Evropske federacije poslodavaca u obrazovanju Michael Moriarty rekao je da su evidentni problemi na evropskom nivou zbog smanjenja plata i nemogućnosti zapošljavanja, ali da je zadatak socijalnih partnera da riješe takvu situaciju kako bi obrazovanje bilo unaprijeđeno u budućnosti. Predsjednik Sindikata prosvjete CG Zvonko Pavićević zaključio je da će ovakve teme i skupovi pomoći socijalnim partnerima da se konačno počnu baviti gorućim pitanjima u okviru evropskog zapošljavanja i socijalne politike. 

Zaključci sa vanredne sjednice Glavnog odbora SPCG održane 12.09.2014. godine

Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore u proširenom sastavu održao je u petak, 12.09.2014.godine sjednicu kojoj je prisustvovao ministar prosvjete Slavoljub Stijepović. Sjednica je bila posvećena zahtjevu SPCG za povećanje zarada zaposlenih u prosvjeti Crne Gore. Na sjednici se raspravljalo o mogućnostima traženja unutrašnjih rezervi unutar Ministarstva. Ministar je upoznao članove Glavnog odbora sa stavovima Vlade CG prema zaključcima SPCG i mogućnostima Vlade za povećanje zarada. Naglašeno je da u ovom trenutku Vlada CG nije u mogućnosti da kroz planirani budžet za 2015.godinu udovolji zahtjevu SPCG za povećanje zarada. Članovi GO su upoznali ministra sa nepravilnostima u vezi dopuna slobodnih časova i  zapošljavanja suprotno usvojenim normativima i aktima o sistematizaciji.

Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:

1.Nastavlja se rad pregovaračkog tima Ministarstva prosvjete Crne Gore i SPCG u vezi pronalaženja rješenja za obezbjeđenje novčanih sredstava iz unutrašnjih rezervi Ministarstva. S tim u vezi se nastavlja rad Komisije za kontrolu platnih spiskova i akata o sistematizaciji. Obezbijeđena novčana sredstava iz unutrašnjih rezervi opredijeliti SPCG,  čiji organi će odlučiti o načinu raspodjele istih.

2.Do kraja septembra 2014.godine održati sastanke rukovodstva OO SPCG i aktiva direktora po opštinama u cilju utvrđivanja viška slobodnih časova i potreba nastavnika za dopunama normi. 

3.Konkretizovati rad timova Ministarstva prosvjete CG i SPCG na donošenju i usaglašavanju Granskog kolektivnog ugovora sa Opštim kolektivnim ugovorom.

4.Rukovodstvo SPCG-a nastavlja razgovore sa Ministarstvom finansija u cilju pronalaženja rješenja za povećanje zarada zaposlenih u prosvjeti CG, kroz donošenje novog Zakona kojim je predviđeno usaglašavanje koeficijenata za sve zaposlene u javnom sektoru na nivou države.

5.Formirati Paritetne komisije u vaspitno-obrazovnim ustanovama u kojima nijesu formirane, odnosno u ustanovama gdje su komisije formirane započeti sa radom istih u cilju kontrole sprovođenja Sporazuma o politici zarada u javnom sektoru i Uputstva o sprovođenju istog .

6.Sindikat prosvjete CG ne odustaje od zahtjeva za povećanje zarada od 15% i svoje aktivnosti će uskladiti sa ostalim granskim sindikatima koji su pri USSCG (Sindikat zdravstva, Sindikat Univerziteta i Sindikat Vojske i odbrane ) koji takođe zahtijevaju povećanje zarada.

7.Glavni odbor je donio odluku da se sa ovim zaključcima upoznaju sve sindikalne organizacije u cilju konkretizovanja budućih aktivnosti SPCG.

8.Organizovati sastanak pregovaračkih timova SPCG i Ministarstva prosvjete CG na kojem će se analizirati rezultati aktivnosti koje proizilaze iz zaključaka. 

 

Galerija

Pravni savjeti

image

1263905
Danas
Juče
Ove nedjelje
Prošle nedjelje
Ovog mjeseca
Prošlog mjeseca
Ukupno
866
1145
3915
1249798
27038
18391
1263905

Vaša IP: 3.227.208.0
Serversko vrijeme: 2021-04-21 13:30:52

Gdje se nalazimo

Povežite se sa nama

Fond solidarnosti

Turistička agencija

agencija

Stambena zadruga

Scroll to Top

Kontakt

Adresa:

Vojvode Maša Đurovića 17, City kvart 2-8, 

81 000 Podgorica

  • Tel:  +382 20 511 020
  • Fax: +382 20 511 021
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.