In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dopis ministru prosvjete povodom početka školske 2020/2021. godine

POŠTOVANI MINISTRE,
Kao što smo Vam jednom prilikom napomenuli, obrazovni sistem spada u red konzervativnih javnih sistema svakog društva. Samo obrazovanje je inertan proces, i u njemu se promjene ne dešavaju preko noći nego znatno sporije i sa mnogo više otpora nego što to kreatori odluka misle.To je odlika konzervativnih sistema. Ključ kvalitenog obrazovanja naše djece i mladih je – nastavnik, čije su uobičajene i ljudske reakcije na novonastale okolnosti i nametnute obaveze, nesigurnost, uznemirenost, strepnja, suočavanje s neizvjesnošću, javni nastupi – i sve to bez ikakve olakšice, podrške, obuke, pripreme. Procjenjuje se da 75% ljudi osjeća strah od javnog nastupa. Nastavnici su javni govornici kad god govore u učionici, na roditeljskom sastanku, radionici, sjednicama itd. Iako je to jedna od najvažnijih vještina nastavnika, u toku akademskog obrazovanja vještine izražavanja su rijetko uvježbavane, u bilo kom formalnom obliku. To povećava anksioznost i nelagodnost nastavnika u ovim situacijama.


Najveći dio straha od javnog nastupa kod naših nastavnika potiče od toga što je javni nastup neprirodan za njih i za učenike. To zahtijeva ,,poseban način" obraćanja, za nastavnika pomalo stran, jer mu fale neposredne, žive reakcije učenika, neverbalne i verbalne, interakcija, pokazatelji da li ga razumiju, prate. Neshvatljivo je da je neko donio odluku da se snima u okolnostima gdje se nema pravo na grešku, bez montiranja, rezanja, samo s jednom kamerom, što je dovelo do reafirmacije najgoreg oblika predavačke nastave, a to je frontalni oblik nastave uz dominantnu monološku metodu. Sa naše strane smo ovo tada ocijenili kao nužno u datim okolnostima, ali nikako dobro i opredjeljujuće za naredni period. Takođe smo lako uočili i brojne slabosti udžbenika, jer se pokazalo da učenici ne mogu samostalno učiti iz njih. Previše su šturi, neinformativni, nejasni...
Učenje je složen proces aktivne izgradnje znanja od strane onog koji stiče novo znanje. Umjesto toga, nastavnik, putem medija, učeniku prenosi, predaje sadržaje učenja. Plašimo se da u ovakvim oblicima nastave ne učimo djecu temeljnim vrijednostima, koje su svojstvene vaspitanju i obrazovanju i da na osnovu prakse možemo zaključiti da su učenici iskoristili trenutak za umanjivanje tih vrijednosti.

 

Svjesni smo da veliki dio nastave nije realizovan adekvatno, ali se ,,pravimo mrtvi". Septembar je na pragu, a još ne znamo kad i kako ćemo početi! U korijenu riječi obrazovanje je riječ OBRAZ, a na svima nama je da to i dokažemo! Očekivali smo da će stručni timovi, sastavljeni od nastavnika, ljekara iz Instituta za javno zdravlje, predstavnika Sindikata prosvjetnih radnika, Ministarstva rada, raditi neprekidno u proteklih pola godine, odraditi analize, snimanje stanja u školama i ponuditi učenicima i roditeljima nekoliko rješenja. Umjesto toga, predstavnik Zavoda za školstvo izvavljuje na TV-u da se još ne zna kako će početi školska godina! Početak školske 2020/21. u novonastaloj situaciji je pitanje koje treba blagovremeno riješiti, kako u interesu učenika tako i nastavnika.
Kao i većina zemalja u regionu i šire ubijeđeni smo da ste u planu i pripremama za pošetak nove školske godine. Zbog mnogih mjera koje su na snazi, a mnoge od njih će, vjerovatno, ostati i za naredni duži period, mišljenja smo da treba pristupiti izmjeni zakona iz oblasti obrazovanja kako bi se rad u ovakvim uslovima i situacijama predvidio i kodifikovao. Iz ovih razloga, shodno vremenu koje nas čeka kao i iskustva rada u prethodnom periodu, smatramo da treba obratiti pažnju na sljedeće okolnosti:
1. U kojim slučajevima primijeniti onlajn nastavu – da li možda kombinovano sa redovnom nastavom, predavanja (prezentacije) da se obavljaju kao rad učenika kod kuće, a razrada nastavnih sadržaja i provjera znanja da se obavlja u vaspitno-obrazovnim ustanovama, i u kojem procentualnom odnosu?
2. Razmotriti mogućnost zahtjeva roditelja za pohađanjem samo jednog vida nastave, ali imati u vidu u tom slučaju, nezavidan položaj nastavnika u toj situaciji.
3. Sa kojim brojem učenika se može održavati nastava u učionicama uzimajući u obzir kapacitet naših vaspitno-obrazovnih ustanova i uslova rada u njima, da li treba smanjiti broj učenika po odjeljenjima u vrijeme trajanja epidemije?
4. Kako zaštiti naše koleginice i kolege koji su slabijeg zdravstvenog stanja?
5. Po kojim pedagoškim principima vršiti eventuale podjele odjeljenja na grupe?
6. Da li treba razmisliti o skraćenom trajanju nastavnog časa, i koliko bi ova mjera dovela do povećanja obima rada nastavnika, ako bi se u jednom nastavnom danu vršila nastava u obje grupe jednog odjeljenja?

7. Da li treba primijeniti skraćenje nastavnog predmetnog programa (procjena nastavnika, u dogovoru sa nadležnim obrazovnim institucijama, koje teme treba odraditi u skraćenom obliku)
8. Da li treba uvesti uniformne planove za sve predmete u svim školama na teritoriji države?

- Isto tako, Sindikat prosvjete podržava Inicijativu Udruženja nastavnika srednjih škola da se sedmična norma časova u srednjem obrazovanju od školske 2020/21. izjednači sa normom u osnovnom obrazovanju.

 

Ubijeđeni smo da ćete ove, u ovom trenutku, neophodne preporuke razmotriti i blagovremeno nas obavijestiti. Sindikat prosvjete Crne Gore će u narednom periodu, sa srodnim udruženjima pokrenuti istraživanje o naznačenim temama, među prosvjetnim radnicima. To istraživanje bi bilo osnov za sveobuhvatnu analizu. Time želimo da kao odgovoran socijalni partner damo doprinos unapređenju kvaliteta vaspitno obrazovnog procesa.

SINDIKAT PROSVJETE CRNE GORE

IN MEMORIAM - Zvonko Pavićević, predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore (1952-2020)

Zvonko Pavićević, predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore, preminuo je u noći između 11. i 12. avgusta, u Nikšiću, u 68. godini nakon kraće bolesti. 

Zvonko Pavićević rođen je 15.11.1952. godine u Cetinju. Završio je Višu pedagošku akademiju - grupa istorija-geografija 1978. godine. Od te godine do 2011. radio je kao nastavnik istorije u JU OŠ "Radojica Perović" u Podgorici. Započinje sindikalni rad 1988. godine kao predsjednik Opštinskog odbora osnovnog i predškolskog obrazovanja Podgorice. Sindikat prosvjete, nauke i kulture Crne Gore osnovan je 1992. godine i Zvonko Pavićević je izabran za predsjednika Odbora za osnovno obrazovanje Crne Gore. Tu funkciju obavlja do 1998. godine, kada je na I Kongresu izabran za sekretara. Dao je puni doprinos sindikalnim aktivnostima u toku desetomjesečnog štrajka prosvjetnih radnika 2002. godine, u kojem je učestvovalo 90% zaposlenih. U oktobru iste godine na II Kongresu je izabran za predsjednika Sindikata prosvjete, nauke i kulture Crne Gore.

U novembru 2006. god. na III Kongresu izabran je za predsjednika Sindikata prosvjete Crne Gore.

Zvonko Pavićević je, kao predsjednik SPCG, uložio veliki napor da se korekcija koeficijenata zaposlenih za 10%, kako je predviđao potpisani Sporazum, sprovede u djelo i nakon tri godine konačno je 23. decembra 2006. godine potpisan novi Granski kolektivni ugovor za oblast prosvjete.

Tokom 2015. godine vođeni su intenzivni pregovori oko Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete sa ciljem obezbjeđivanja boljeg standarda zaposlenih. Jedan od najznačajnijih rezultata pregovora je povećanje zarada prosvjetnih radnika za 5%.

Na IV Kongresu SPCG , održanom 29.10.2011. godine, Zvonko Pavićević reizabran je za predsjednika i od januara 2012. godine je profesionalno obavljao funkciju predsjednika SPCG do isteka mandata. Na V Kongresu SPCG, održanom 29.10.2016. godine , Zvonko Pavićević reizabran je za predsjednika.

 

Zvonko Pavićević je bio veliki i pošten čovjek, izuzetan drug i kolega, veliki borac za radnička prava i jedan od ključnih utemeljivača SPCG-a kao renomiranog i prepoznatog sindikata, kako u zemlji tako i u međunarodnom sindikalnom pokretu. Funkciju zamjenika generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore vršio je od njenog osnivanja i na toj poziciji dao ogroman doprinos predstavljajući interese zaposlenih u obrazovanju. Osim tripartitnih tijela u zemlji u kojima je predstavljao Sindikat prosvjete Crne Gore i Uniju slobodnih sindikata Crne Gore, među kojima je i Socijalni savjet Crne Gore, bio je dugogodišnji član Evropskog komiteta sindikata obrazovanja (ETUCE).

Njegov odlazak predstavlja nemjerljiv i nenadoknadiv gubitak za sve one koji su ga poznavali i sa njim sarađivali. Za sobom je ostavio suprugu i troje djece. Sahrana će biti obavljena danas u Spužu, u krugu porodice.

Obavještenje stipendistima

Stipendisti Sindikata prosvjete Crne Gore od danas u Crnogorskoj komercijalnoj banci mogu preuzeti aprilsku ratu 

Saopštenje za javnost Sindikata prosvjete Crne Gore, 09.04.2020.

Podrška prosvjetnim radnicima Crne Gore

Evropa se danas suočava sa neviđenom zdravstvenom krizom. Pandemija koronavirusa nije poštedjela ni našu zemlju. U borbu sa COVID-19 uključene su skoro sve društvene strukture.
Kriza se neminovno odražava i na sektor obrazovanja i njegove radnike u Crnoj Gori. Napori da se uspori širenje COVID-19 rezultirali su zatvaranjem svih škola i drugih obrazovnih ustanova. Nastavnici i drugo nastavno osoblje nastoje sačuvati sebe, svoje učenike i svoju zajednicu, prilagođavajući se kontekstu koji se brzo mijenja.
Prosvjetni radnici su u novonastaloj situaciji u obrazovnom procesu pokazali odgovornost, potrebne kompetencije, visok nivo zalaganja i truda da se omogući obrazovanje kakvo njihovi učenici zaslužuju.
Sada je svima očita vitalna socijalna uloga obrazovnih institucija i prosvjetnih radnika. Skoro nevjerovatno brz prelazak na online nastavu i učenje na daljinu ukazuju na to koliko su kvalifikovani nastavnici značajni za jedno društvo. Prosvjetni radnici u Crnoj Gori se ni jednog trenutka nisu dvoumili da osiguraju kontinuitet učenja radeći od kuće kako bi predavali na daljinu. Televizijski kanali, you tube kanal i druge digitalne platforme koje je Ministarstvo prosvjete u rekordnom roku uspostavilo plasiraju obrazovne sadržaje koji podržavaju podučavanje i učenje na daljinu. U rekordno kratkom vremenskom roku napravljen je podvig, snimljeno je preko 800 časova koji se emituju na pomenutim kanalima i platformama. Niko od nastavnika za to nije tražio naknadu. Mnogi učitelji i nastavno osoblje eksperimentišu sa mrežnim i digitalnim alatima sa kojima se neki susreću po prvi put. Pokazan je visok stepen koordinacije između svih djelova obrazovnog sistema. Sindikat prosvjete Crne Gore je na samom početku dao podršku svim segmentima obrazovnog sistema kroz konkretnu podršku realizaciji nastave na daljinu i kroz značajnu materijalnu pomoć upućenu Nacionalnom kordinacionom tijelu za zarazne bolesti.
Sindikat prosvjete CG ima svoju važnu ulogu prvenstveno kroz praćenje situacije u školama, i kroz praktične savjete kolegama.

Sindikat prosvjete Crne Gore u ovoj krizi nudi pomoć u aktivnom osmišljavanju i predlaganju mjera učenja i učenja na daljinu na svim relevantnim nivoima: lokalnom, regionalnom i nacionalnom.
Sindikat prosvjete Crne Gore čvrsto stoji uz prosvjetne radnike i sve zaposlene u obrazovnom sistemu, i ovim putem upućuje javnu podršku svim kolegama i koleginicama koji učestvuju u realizaciji procesa učenja na daljinu kroz projekat „Uči doma" koji se emituje na tv kanalima. Prosvjetni radnici su reagovali profesionalno i brzo, ne ustručavajući se da bez ikakvog prethodnog iskustva hrabro stanu pred kamere. Veliku zahvalnost i podršku upućujemo kolegama koji organizuju nastavu od kuće, trudeći se da bez obzira na okolnosti pruže kvalitetan odgovor na sve izazove obrazovanja na daljinu, onima koji svakodnevno od ranih jutarnjih pa do kasnih večernjih časova svakodnevno komuniciraju i pružaju podršku roditeljima i učenicima uz poruku „Ostani doma- I zdravlje i znanje!"
Još jednom koristimo priliku da se zahvalimo i odamo priznanje zdravstvenim radnicima u direktnoj borbi sa koronavirusom, potom zaposlenima u trgovinama, Službi zaštite i spašavanja, policiji, vojsci, novinarima i i svima koji stoje na prvoj liniji odbrane od COVID-19.

Obavještenje za stipendiste Sindikata prosvjete CG

Obavještavamo stipendiste SPCG-a da je počela isplata stipendija za mart 2020. godine.

Galerija

Pravni savjeti

image

1489655
Danas
Juče
Ove nedjelje
Prošle nedjelje
Ovog mjeseca
Prošlog mjeseca
Ukupno
41
602
5662
1479653
20110
27179
1489655

Vaša IP: 54.234.191.202
Serversko vrijeme: 2021-11-27 00:18:12

Gdje se nalazimo

Povežite se sa nama

Fond solidarnosti

Turistička agencija

agencija

Stambena zadruga

Scroll to Top

Kontakt

Adresa:

Vojvode Maša Đurovića 17, City kvart 2-8, 

81 000 Podgorica

  • Tel:  +382 20 511 020
  • Fax: +382 20 511 021
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.