In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sindikat prosvjete na seminaru ETUI-ETUCE

U organizaciji Instituta za obrazovanje Evropske  organizacije sindikata ETUI i ETUCE u Lisabonu je od 25.- 27. aprila održan seminar o ulazi digitalizacije u inkluzivnom obrazovanju  i izazovima sa kojima su suočeni nastavnici i sindikati obrazovanja.

Tokom panel diskusija, pored trtidesetak izlagača iz više svjetskih institucija koje se bave ovim pitanjem, fakultetskih profesora sa Univerziteta u Portugalu, aktivno učešće u radu uzeo je Nikolaj Knežević, potpredsjednik SPCG.Suzan Floken, direktor ETUCE,  iskazala je potrebu da se utvrde standardi pedagoške upotrebe ICT u obrazovnoj praksi te neophodnost nametanja ove teme u socijalnom dijalogu između poslodavaca u obrazovanju i sindikata, kako bi se definisale profesionalne potrebe nastavnika.

Eduardo Nadal, koordinator projekta je iz perspektive sindikata promovisao važnost  ICT obrazovanja kroz upotrebu i obezbjeđivanje pristupa digitalnim tehnologijama, stručnog usavršavanja nastavnika i korišćenje pomenute tehnologije u istraživanju i razvoju.

Kroz rad u radnim grupama iznijeti su podaci o stanju upotrebe digitalnih tehnologija u različitim zemljama, te brojni problemi sa kojima su suočeni nastavnici. Generalno, u mnogim sredinama ne postoji odgovarajuća infrastruktura za ICT, mnogi nastavnici nemaju svoj kompjuter i pristup internetu, mnoga djeca žive u siromaštvu, dok se sa druge strane traži od nastavnika da primjenjuju ICT jer su potpisani ugovori sa privatnim kompanijama itd.

 Potpredsjednik SPCG uspješno je predstavio je MEIS- Informacioni sistem crnogorskog obrazovanja kao primjer upotrebe digitalne tehnologije u radu nastavnika. Naročit osvrt je napravljen u vezi sa upotrebom ICT u sindikalnom radu i zaključeno je da je neophodno mnogo više raditi sa sindikalnim članstvom kroz promociju značaja digitalne tehnologije za rad sindikata.

 

 IMG 0321

Sa press konferencije održane 22.03.2018.

 

 

Zaključci realizovanih aktivnosti

Učesnici: učenici  i nastavnici osnovnih škola  „ Jugoslavija“-Bar, „Pavle Rovinski“-Podgorica i „Olga Golović“-Nikšić

Septembar 2017-Jun 2018

       ( Projekat implementira Sindikat prosvjeteCrne Gore od sredstava dobijenih na konkursu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Ministarstva finansija )

          Sindikat prosvjete Crne Gore prepoznao je problem vršnjačkog nasilja među osnovno - školskom populacijom kao dio šireg društvenog problema koji se tiče i porodica naših učenika i svih segmenata društva, čiji je škola samo jedan dio.

       Nasilje koje su naši učenici ispoljavali prema svojim drugovima i drugaricama i prema svojim nastavnicima , u ranijem periodu je bilo  samo kroz incidentne situacije. Zanemarivanjem vaspitne uloge škole, usljed donošenja  raznih reformskih rješenja, česti slučajevi ispoljavanje nasilja i nevaspitanja učenika  mogu da postanu opasna  društvena pojava .

Ovakvo izražavanje nasilja u školama direktno utiče na vaspitno obrazovni rad zaposlenih  u prosvjeti, konkretno u školi, tj. dovodi do otežanog rada sa učenicima i u konačnom dovodi do narušavanja društvenog položaja zaposlenih u prosvjeti . Sindikat prosvjete je interesna organizacija čiji je zadatak zaštita i promocija društvenog položaja zaposlenih u prosvjeti . imajući sve ovo u vidu mi , kao odgovoran partner,  želimo kroz ovaj projekat da ponudimo Ministarstvu prosvjete određene načine prevencije i otklanjanja uzroka mogućih uzroka nasilja među učenicima.

    Okvirni dio ovog projekta su i istraživanja koje su naši timovi sproveli sa učenicima osmog i devetog razreda u ove tri škole.

   GENERALNI ZAKLJUČCI ISTRAŽIVANJA I DOSADAŠNJEG RADA TIMOVA PROJEKTA

·         Učenici završnih razreda sa izrečenime vaspitnim mjerama ne doživljavaju školu kao prijateljsko okruženje

·         Učenici završnih razreda sa izrečenim vaspitnim mjerama ne pronalaze uzore među svojim nastavnicima i među članovima uže prodice.

·         Uočen je povećan trend izricanja vaspitnih mjera učenicima petog i šestog razreda. Ovo posebno zabrinjava jer do sada to nije bilo uočljivo.

·         Uočen je trend sve većeg međusobnog otuđivanja učenika u odjeljenju . Dva najčešća osnova: prvi je socijalna pripadnost, loš uspjeh i izrečene vaspitne mjere, a sa druge strane izolacija i psihičko nasilje nad učenicima sa odličnim uspjehom. Možemo govoriti o počecima sindroma „ razbijenog odjeljenja“ bez unutrašnje vršnjačke strukture.

·         Uočen je trend povećanja izricanja  vaspitnih mjera učenicima koji dolaze iz imućnijih porodica

·         Skraćivanje nedjeljne norme časova učenicima završnih razreda pokazalo se kao loše rješenje jer su učenici više izloženi spoljnim uticajima van škole , jer porodica ne može kvalitetno  apsorbovati njihovo slobodno vrijeme. Naprotiv učenici su prepušteni sami sebi.

           

Na osnovu istraživanja i procjene stručnih timova iz ove tri škole, pristupilo se radu u otvorenim parovima sa odabranim učenicima koji imaju izrečene vaspitne mjere i učenicima koji su doživjeli neku vrstu psihofizičkog maltretiranja , a i jedni i drugi potiču iz istog učeničkog okruženja. Timovi nastavnika i pedagoško -psihološke službe imali su zadatak da osmisle najbolje modele zajedničkog druženja parova ili grupe , u cilju međusobnog upoznavanja i socijalizacije učenika. Aktivnosti se izvode van škole i posle nastave.

 

Nakon sprovedenih aktivnosti u prvoj polovini projekta možemo dati sljedeće javne preporuke Ministarstvu prosvjete , Zavodu za školstvo , široj društvenoj zajednici i zaposlenima u prosvjeti:

A.     Za učenike koji imaju izrečene vaspitne mjere zbog nediscipline na časovima organizovati van-školske  aktivnosti sa  nastavnicima na čijim časovima su zabilježena devijantna ponašanja . Aktivnosti moraju biti vezane za predmet koji nastavnici podučavaju . Svrha je da se učenici izmjeste iz sredine gdje su neuspješni i da pokažu inicijativu prema predmetu i nastavniku.

B.      U vaspitno-obrazovnim ustanovama organizovati što više van školskih aktivnosti čiji će nosioci biti učenici sa izrečenim vaspitnim mjerama čiji je cilj pomoć drugovima iz odjeljenja i iz okruženja škole. Aktivnosti poput prikupljanja novčanih  i drugih sredstava , pomoć pri kupovini ljekova i namirnica starim i nemoćnim , popravke oštećenog školskog inventara, posjeta kulturnim i sportskim priredbama itd.

C.      Organizovati zajednička druženja u kontrolisanom okruženju,  učenika koji su ispoljili nasilje i učenika prema kojima je ispoljeno nasilje. Cilj je međusobno upoznavanje učenika , jer se došlo do zaključka da najčešće nasilje učenici ispoljavaju zbog straha i nepoznavanja interesovanja i osobina svojih drugova.

D.     Sve ove aktivnosti započeti sa učenicima petog i šestog razreda,zbog uočenog trenda povećanja izricanja vaspitnih mjera.

E.      Organizovati za roditelje učenika kojima su izrečene vaspitne mjere , manifestacije „otvorenih vrata“ u školama . U okviru ovih aktivnosti roditeljima bi nastavnici prenosili sve informacije o učenicima i njihovom ponašanju . Cilj je stvoriti prijateljsko okruženje i interakciju roditelja,  nastavnika i učenika.

Sindikat prosvjete Crne Gore će u završnoj fazi ovog projekta ponuditi Ministarstvu prosvjete i Zavodu za školstvo konačne rezultate , i svoja istraživanja.

Ostajemo i dalje otvoreni za saradnju sa nadležnim institucijama i u upravama vaspitno obrazovnih ustanova , a sve u korist učenika i nastavnika u Crnoj Gori.

                                                                                       U ime tima Projekta „OTVORENA ŠKOLA-KULTURNA ZONA“

                                                                                                 SLOBODAN SAVOVIĆ

 

Obavještenje

Dana 22.03.2018.god. sa početkom u 11h u prostorijama Unije slobodnh sindikata CG biće održana press konferencija povodom realizovanih aktivnosti u okviru Projekta "Otvorena škola-kulturna zona". Na press-u će govoriti ispred tima Projekta Slobodan Savović i Mićo Baltić

Projekat "Otvorena škola-kulturna zona

 

open skola

U JU OŠ „Jugoslavija“ u Baru , JU OŠ „Pavle Rovinski“ Podgorica i JU OŠ „Olga Golović“u Nikšiću Sindikat prosvjete Crne Gore je od početka drugog polugodišta započeo projekat pod nazivom „Otvorena škola – kulturna zona“ koji je odobren i dijelom finansiran od Ministarstva finansija .


Tema projekta je je vršnjačko nasilje koje sve više pogađa učeničku osnovnoškolsku populaciju. Takođe se ovim projektom želi ukazati na sve učestalije probleme u međuučeničkoj komunikaciji koji imaju različitu pozadinu . Projektom se nastoji jednim oblikom neformalnog vaspitanja i obrazovanja i na način koji nije uobičajen u našem školskom sistemu doći do rezultata u vaspitnom dijelu našeg školskog sistema . Projekat je fokusiran na dvosmjernoj komunikaciji učenika mentora koji su primjerni u učenju i vladanju i imaju pozitivan uticaj u školskoj populaciji i učenika štićenika koji imaju izrečene vaspitne mjere . Pod pokroviteljstvom nastavnika mentora koji su koordinatori u školama kroz ovaj projekat želi se pokazati da je moguće da učenici tutori kroz svoj autoritet , različite vannastavne aktivnosti i kroz razgovor zadobiju povjerenje štićenika i ličnim primjerom ponude drugačiji model ponašanja. Projektom se pokušama stvoriti ambijent u kojem se svi učesnici obrazovnog sistema međusobno uvažavaju bez obzira na razlike koje eventualno postoje , a da vremenom učenici sa vaspitnim mjerama počnu sami izgrađivati društveno prihvatljivi model svog ponašanja .
Učenici iz JU OŠ „Jugoslavija“ koji su odabrani do sada su u okviru projekta održali niz aktivnosti : posjetili su Dvorac Kralja Nikole u Baru , upoznali su se istorijskim značajem muzeja i sa eksponatima u njemu . Sa nastavnicima i svojom profesoricom likovne kulture Danijelom Drobnjak posjetili njenu izložbu likovnih radova u Galeriji Ivo Leković u Baru. Učenici koji učestvuju u projektu su učestvovali na jednodnevnom izletu do Turčina u zaleđu Starog Bara u organizaciji izviđačke sekcije OŠ Jugoslavija sa članovima Izviđačkog Odreda Jadran iz Bara .
Na predlog učenika učesnika projekta dogovoreno da dio novca koji je planiran u svrhu poklona koji su predviđeni za učesnike projekta preusmjere na dvije humanitarne aktivnosti .
Prva aktivnost je plaćanje užine u školkoj kuhinji za učenike RAE populacije koji pohađaju V razred OŠ “Jugoslavija” koji su u izuzetno teškom materijalnom stanju .
Druga aktivnost je obilazak i kupovina neophodnih životnih potrepština porodici Đukić koja je u teškoj materijalnoj situaciji a čija djeca pohađaju nastavu u JU OŠ „Jugoslavija“ po inkluzivnom programu .
Do kraja maja je planirana finalizacija projekta kroz različite volonterske aktivnosti u društvenoj sredini , zajedničkim odlaskom na predstave u CNP i Cineplex i dvodnevnim kampovanjem gdje će učesnici pripremati hranu i organizaciju života u takvoj situaciji –saopšteno je iz Stručne služba SP Bar.

 

 

Galerija

Pravni savjeti

image

1008299
Danas
Juče
Ove nedjelje
Prošle nedjelje
Ovog mjeseca
Prošlog mjeseca
Ukupno
131
1241
4647
991344
5664
45825
1008299

Vaša IP: 35.172.233.2
Serversko vrijeme: 2020-08-06 01:57:51

Gdje se nalazimo

Povežite se sa nama

Fond solidarnosti

Turistička agencija

agencija

Stambena zadruga

Scroll to Top

Kontakt

Adresa:

Vojvode Maša Đurovića 17, City kvart 2-8, 

81 000 Podgorica

  • Tel:  +382 20 511 020
  • Fax: +382 20 511 021
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.