In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Sa press konferencije održane 22.03.2018.

 

 

Zaključci realizovanih aktivnosti

Učesnici: učenici  i nastavnici osnovnih škola  „ Jugoslavija“-Bar, „Pavle Rovinski“-Podgorica i „Olga Golović“-Nikšić

Septembar 2017-Jun 2018

       ( Projekat implementira Sindikat prosvjeteCrne Gore od sredstava dobijenih na konkursu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Ministarstva finansija )

          Sindikat prosvjete Crne Gore prepoznao je problem vršnjačkog nasilja među osnovno - školskom populacijom kao dio šireg društvenog problema koji se tiče i porodica naših učenika i svih segmenata društva, čiji je škola samo jedan dio.

       Nasilje koje su naši učenici ispoljavali prema svojim drugovima i drugaricama i prema svojim nastavnicima , u ranijem periodu je bilo  samo kroz incidentne situacije. Zanemarivanjem vaspitne uloge škole, usljed donošenja  raznih reformskih rješenja, česti slučajevi ispoljavanje nasilja i nevaspitanja učenika  mogu da postanu opasna  društvena pojava .

Ovakvo izražavanje nasilja u školama direktno utiče na vaspitno obrazovni rad zaposlenih  u prosvjeti, konkretno u školi, tj. dovodi do otežanog rada sa učenicima i u konačnom dovodi do narušavanja društvenog položaja zaposlenih u prosvjeti . Sindikat prosvjete je interesna organizacija čiji je zadatak zaštita i promocija društvenog položaja zaposlenih u prosvjeti . imajući sve ovo u vidu mi , kao odgovoran partner,  želimo kroz ovaj projekat da ponudimo Ministarstvu prosvjete određene načine prevencije i otklanjanja uzroka mogućih uzroka nasilja među učenicima.

    Okvirni dio ovog projekta su i istraživanja koje su naši timovi sproveli sa učenicima osmog i devetog razreda u ove tri škole.

   GENERALNI ZAKLJUČCI ISTRAŽIVANJA I DOSADAŠNJEG RADA TIMOVA PROJEKTA

·         Učenici završnih razreda sa izrečenime vaspitnim mjerama ne doživljavaju školu kao prijateljsko okruženje

·         Učenici završnih razreda sa izrečenim vaspitnim mjerama ne pronalaze uzore među svojim nastavnicima i među članovima uže prodice.

·         Uočen je povećan trend izricanja vaspitnih mjera učenicima petog i šestog razreda. Ovo posebno zabrinjava jer do sada to nije bilo uočljivo.

·         Uočen je trend sve većeg međusobnog otuđivanja učenika u odjeljenju . Dva najčešća osnova: prvi je socijalna pripadnost, loš uspjeh i izrečene vaspitne mjere, a sa druge strane izolacija i psihičko nasilje nad učenicima sa odličnim uspjehom. Možemo govoriti o počecima sindroma „ razbijenog odjeljenja“ bez unutrašnje vršnjačke strukture.

·         Uočen je trend povećanja izricanja  vaspitnih mjera učenicima koji dolaze iz imućnijih porodica

·         Skraćivanje nedjeljne norme časova učenicima završnih razreda pokazalo se kao loše rješenje jer su učenici više izloženi spoljnim uticajima van škole , jer porodica ne može kvalitetno  apsorbovati njihovo slobodno vrijeme. Naprotiv učenici su prepušteni sami sebi.

           

Na osnovu istraživanja i procjene stručnih timova iz ove tri škole, pristupilo se radu u otvorenim parovima sa odabranim učenicima koji imaju izrečene vaspitne mjere i učenicima koji su doživjeli neku vrstu psihofizičkog maltretiranja , a i jedni i drugi potiču iz istog učeničkog okruženja. Timovi nastavnika i pedagoško -psihološke službe imali su zadatak da osmisle najbolje modele zajedničkog druženja parova ili grupe , u cilju međusobnog upoznavanja i socijalizacije učenika. Aktivnosti se izvode van škole i posle nastave.

 

Nakon sprovedenih aktivnosti u prvoj polovini projekta možemo dati sljedeće javne preporuke Ministarstvu prosvjete , Zavodu za školstvo , široj društvenoj zajednici i zaposlenima u prosvjeti:

A.     Za učenike koji imaju izrečene vaspitne mjere zbog nediscipline na časovima organizovati van-školske  aktivnosti sa  nastavnicima na čijim časovima su zabilježena devijantna ponašanja . Aktivnosti moraju biti vezane za predmet koji nastavnici podučavaju . Svrha je da se učenici izmjeste iz sredine gdje su neuspješni i da pokažu inicijativu prema predmetu i nastavniku.

B.      U vaspitno-obrazovnim ustanovama organizovati što više van školskih aktivnosti čiji će nosioci biti učenici sa izrečenim vaspitnim mjerama čiji je cilj pomoć drugovima iz odjeljenja i iz okruženja škole. Aktivnosti poput prikupljanja novčanih  i drugih sredstava , pomoć pri kupovini ljekova i namirnica starim i nemoćnim , popravke oštećenog školskog inventara, posjeta kulturnim i sportskim priredbama itd.

C.      Organizovati zajednička druženja u kontrolisanom okruženju,  učenika koji su ispoljili nasilje i učenika prema kojima je ispoljeno nasilje. Cilj je međusobno upoznavanje učenika , jer se došlo do zaključka da najčešće nasilje učenici ispoljavaju zbog straha i nepoznavanja interesovanja i osobina svojih drugova.

D.     Sve ove aktivnosti započeti sa učenicima petog i šestog razreda,zbog uočenog trenda povećanja izricanja vaspitnih mjera.

E.      Organizovati za roditelje učenika kojima su izrečene vaspitne mjere , manifestacije „otvorenih vrata“ u školama . U okviru ovih aktivnosti roditeljima bi nastavnici prenosili sve informacije o učenicima i njihovom ponašanju . Cilj je stvoriti prijateljsko okruženje i interakciju roditelja,  nastavnika i učenika.

Sindikat prosvjete Crne Gore će u završnoj fazi ovog projekta ponuditi Ministarstvu prosvjete i Zavodu za školstvo konačne rezultate , i svoja istraživanja.

Ostajemo i dalje otvoreni za saradnju sa nadležnim institucijama i u upravama vaspitno obrazovnih ustanova , a sve u korist učenika i nastavnika u Crnoj Gori.

                                                                                       U ime tima Projekta „OTVORENA ŠKOLA-KULTURNA ZONA“

                                                                                                 SLOBODAN SAVOVIĆ

 

Obavještenje

Dana 22.03.2018.god. sa početkom u 11h u prostorijama Unije slobodnh sindikata CG biće održana press konferencija povodom realizovanih aktivnosti u okviru Projekta "Otvorena škola-kulturna zona". Na press-u će govoriti ispred tima Projekta Slobodan Savović i Mićo Baltić

Projekat "Otvorena škola-kulturna zona

 

open skola

U JU OŠ „Jugoslavija“ u Baru , JU OŠ „Pavle Rovinski“ Podgorica i JU OŠ „Olga Golović“u Nikšiću Sindikat prosvjete Crne Gore je od početka drugog polugodišta započeo projekat pod nazivom „Otvorena škola – kulturna zona“ koji je odobren i dijelom finansiran od Ministarstva finansija .


Tema projekta je je vršnjačko nasilje koje sve više pogađa učeničku osnovnoškolsku populaciju. Takođe se ovim projektom želi ukazati na sve učestalije probleme u međuučeničkoj komunikaciji koji imaju različitu pozadinu . Projektom se nastoji jednim oblikom neformalnog vaspitanja i obrazovanja i na način koji nije uobičajen u našem školskom sistemu doći do rezultata u vaspitnom dijelu našeg školskog sistema . Projekat je fokusiran na dvosmjernoj komunikaciji učenika mentora koji su primjerni u učenju i vladanju i imaju pozitivan uticaj u školskoj populaciji i učenika štićenika koji imaju izrečene vaspitne mjere . Pod pokroviteljstvom nastavnika mentora koji su koordinatori u školama kroz ovaj projekat želi se pokazati da je moguće da učenici tutori kroz svoj autoritet , različite vannastavne aktivnosti i kroz razgovor zadobiju povjerenje štićenika i ličnim primjerom ponude drugačiji model ponašanja. Projektom se pokušama stvoriti ambijent u kojem se svi učesnici obrazovnog sistema međusobno uvažavaju bez obzira na razlike koje eventualno postoje , a da vremenom učenici sa vaspitnim mjerama počnu sami izgrađivati društveno prihvatljivi model svog ponašanja .
Učenici iz JU OŠ „Jugoslavija“ koji su odabrani do sada su u okviru projekta održali niz aktivnosti : posjetili su Dvorac Kralja Nikole u Baru , upoznali su se istorijskim značajem muzeja i sa eksponatima u njemu . Sa nastavnicima i svojom profesoricom likovne kulture Danijelom Drobnjak posjetili njenu izložbu likovnih radova u Galeriji Ivo Leković u Baru. Učenici koji učestvuju u projektu su učestvovali na jednodnevnom izletu do Turčina u zaleđu Starog Bara u organizaciji izviđačke sekcije OŠ Jugoslavija sa članovima Izviđačkog Odreda Jadran iz Bara .
Na predlog učenika učesnika projekta dogovoreno da dio novca koji je planiran u svrhu poklona koji su predviđeni za učesnike projekta preusmjere na dvije humanitarne aktivnosti .
Prva aktivnost je plaćanje užine u školkoj kuhinji za učenike RAE populacije koji pohađaju V razred OŠ “Jugoslavija” koji su u izuzetno teškom materijalnom stanju .
Druga aktivnost je obilazak i kupovina neophodnih životnih potrepština porodici Đukić koja je u teškoj materijalnoj situaciji a čija djeca pohađaju nastavu u JU OŠ „Jugoslavija“ po inkluzivnom programu .
Do kraja maja je planirana finalizacija projekta kroz različite volonterske aktivnosti u društvenoj sredini , zajedničkim odlaskom na predstave u CNP i Cineplex i dvodnevnim kampovanjem gdje će učesnici pripremati hranu i organizaciju života u takvoj situaciji –saopšteno je iz Stručne služba SP Bar.

 

 

Saopštenje za javnost Sindikalne organizacije JU OŠ ,,Stefan M.Ljubiša'' - Budva povodom Odluke o prestanku radnog odnosa koleginici Svetlani Popović

SINDIKALNA ORGANIZACIJA

JU OŠ „STEFAN MITROV LJUBIŠA“

BUDVA

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Povodom odluke Uprave škole JU OŠ „Stefan M. Ljubiša“ o otkazu o radu zbog povrede radne obaveze koleginici Svetlani Popović, profesorici razredne nastave, donesenoj poslije sprovođenja disciplinskog postupka, Sindikalna organizacija izražava duboko žaljenje zbog ovakvog epiloga.

Saopštavamo da smo od samog početka insistirali da se pomenuta situacija riješi u okviru institucije, da se ne upliću javnost i roditelji, te da se iznošenjem raznih istina i poluistina putem medija i društvenih grupa napravila najveća šteta djeci, školi a potom i samoj koleginici Popović.

Koleginica Popović je nakon pokretanja disciplinskog postupka protiv nje, imala pravo da u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast prosvjete, ovlasti predstavnika Sindikata da je zastupa u postupku. Međutim, pomenuta koleginica je za svoje branioce angažovala dva advokata koji su je zastupali tokom disciplinskog postupka. Škola je potom angažovala svog advokata, te su disciplinski postupak vodili advokati.

Tako marginalizovan Sindikat mogao je da učestvuje samo kao neko ko nadgleda da li se disciplinski postupak sprovodi u skladu sa zakonom i da li su ispoštovani članovi Granskog kolektivnog ugovora koji se odnose na mogućnost da koleginica bude saslušana i da nesmetano iznese svoj stav. I pored isključivanja Sindikata kao branioca od strane koleginice Popović, čime mu je umanjena mogućnost reagovanja i uvid u sve spise , Sindikat je u postupku stao u odbranu koleginice i predložio da prilikom donošenja odluke donosilac odluke treba da uzme u obzir sve olakšavajuće okolnosti na strani okrivljene, njen minuli rad, dosadašnju nekažnjivost i činjenicu da se radi o profesorici razredne nastave koja je u više navrata nagrađivana za svoj rad.

U ova tri mjeseca Sindikat nije sjedio skrštenih ruku, već je u nekoliko navrata obavio razgovor sa roditeljima učenice koji su protiv koleginice Popović podnijeli prijavu, pokušavajući da ih ubijedi da povuku tužbu. Na samom početku, roditelji nisu insistirali, niti su imali namjeru da cio slučaj procesuiraju, ali ih je na to navela sama koleginica Popović, sazivajući sjutradan, poslije nemilog događaja, hitan roditeljski sastanak svog odjeljenja, koji inače nemaju nikakve veze sa ovim slučajem. Po riječima roditelja učenica to ih je dodatno iritiralo, posebno uzimajući u obzir da se na tom roditeljskom sastanku ružno govorilo o njima. Nijesu tražili izvinjenje, niti sankcije za koleginicu, osim da im škola garantuje da se koleginica Popović više ne obraća njihovom djetetu, kojem inače ne predaje, te da dijete ima strah da dođe u školu.

Potom, umjesto da se stvari smire i prepuste instituciji škole, vodio se pravi medijski rat od strane roditelja odjeljenja V1 čiji je odjeljenjski starješina Svetlana Popović, što je dovelo do narušavanja ugleda škole i znatno otežalo cijelu situaciju. Sindikat je opet apelovao da se strasti smire, posebno poslije peticije koju je potpisao dio prosvjetnih radnika matične i Druge osnovne škole, što je opet dodatno iritiralo roditelje djevojčice koji su pokrenuli i sudski postupak. Sindikat je i tada apelovao na svoje kolege da dodatno ne otežavaju ionako tešku situaciju u kojoj su se polarizovale strane i koja je izmicala kontroli.

Kao predsjednik Sindikalne organizacije, lično sam razgovarao sa jednim od advokata i ovlašćenim zastupnikom koleginice Popović, i saopštio da ću tražiti od direktorice koja donosi krajnju odluku, da koleginica bude kažnjena minimalnom kaznom, za lakšu povredu radne obaveze jer je napustila čas, potom otišla prvo u jednu a potom u drugu učionicu i obratila se učenicama A.Š. i I.K. na šta nije imala pravo, što je i sama priznala u disciplinskom postupku. Bez obzira na izjave dvije koleginice na čiji je čas neovlašteno ušla koje su bile opterećujuće za koleginicu Popović, bio sam ubijeđen da direktorici nije namjera da koleginici Popović da otkaz. Od advokata sam dobio odgovor da ona nije spremna na na to i da ne želi da bude kažnjena na bilo koji način. Kako je disciplinski postupak pokrenut shodno članu 111, stav 9 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju koji kaže da ako „nastavnik ponižava, vrijeđa ili fizički kažnjava učenika“ prestaje mu radni odnos, zatražio sam od advokata da još jednom razgovara sa koleginicom, predoči joj situaciju i ubijedi je da pristane na ovu kaznu jer će u suprotnom dobiti otkaz s obzirom da su sve činjenice išle tome u prilog. Nijesam uspio da dobijem nikakav odgovor od njega, niti od koleginice Popović.

Kod direktorice škole sam nekoliko puta insistirao da ne raskida radni odnos sa koleginicom Popović, te da joj izrekne blažu kaznu.  

Međutim, nakon tri mjeseca čekanja da koleginica Popović opravda svoj neprimjereni postupak prema učenicama, nakon izvedenih dokaza u disciplinskom postupku direktorica je utvrdila da je koleginica počinila težu povredu radne obaveze odnosno da je ponižavala i vrijeđala maloljetne učenice škole i to iz drugih odjeljenja, te da je povjerovala izvedenim dokazima i iskazima svjedoka u postupku. U skladu sa članom 47 Granskog kolektivnog ugovora i članom 111 Opšteg zakona o obrazovanju koleginici Svetlani Popović izrekla je disciplinsku mjeru - prestanak radnog odnosa.

Sindikat prosvjete ne ulazi u opravdanost postupaka koleginice Popović, ali izražava bojazan da će nakon uručenog otkaza svi prosvjetni radnici biti žrtve i biti izloženi situaciji da zbog svake, pa čak i najbanalnije situacije, budu sankcionisani.

Kao Sindikat tvrdimo da je cijela ova situacija u vezi sa disciplinskim postupkom mogla da se riješi na bezbolniji način, kako za djecu koja su zloupotrijebljena u ovom slučaju, tako i za koleginicu Popović. Mišljenja smo da je problem trebalo riješiti bez advokata uz aktivno učešće Sindikata unutar škole.

Poslije izricanja najteže kazne, prestanak radnog odnosa, zahtijevamo da se smire strasti i slučaj vrati u okvire institucije. Roditelje pozivamo da djeci omoguće osnovnoškolsku obavezu i da ih vrate pohađanju nastave.

Kao Sindikat, stojimo uz koleginicu Svetlanu Popović, nudimo joj svu pravnu i drugu pomoć u budućem sudskom postupku posredstvom našeg plaćenog advokata.

U Budvi, 14.03.2018.

 

Nikolaj Knežević,

predsjednik Sind. org. JU OŠ „Stefan M. Ljubiša“

 

Održan seminar na temu: ,, Značaj SPCG u obrazovnom sistemu, novi zakoni u oblasti obrazovanja i vaspitanja''

U subotu 17.02.2018. godine u prostorijama JU RC "1. jun" u Podgorici, održan je seminar:
Tema - "ZNAČAJ SPCG U OBRAZOVNOM SISTEMU, NOVI ZAKONI U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA".
Treneri - mr Stanka Vukčević, mr Radomir Božović i prof. Jovan Drašković.

Seminar je bio više nego uspješan i na zadovoljstvo svih prisutnih.
Teme su bile interesantne, zanimljive i korisne za polaznike seminara. Učesnici seminara su mogli da postavljaju mnogobrojna pitanja iz sfere njihovog interesovanja a vezano za prava po pitanju rada i radnog odnosa.
Izlagači su strpljivo i adekvatno odgovarali na sva postavljena pitanja. Takođe, pruženje su i mnoge korisne informacije za koje nijesu znali ili su tek ponešto čuli. Stekli su mnoga saznanja iz domena njihovih prava, mnoga pitanja su pojašnjena, mnoge dileme otklonjene.
Tako da su ljudi na neki način ohrabreni, motivisani da se bore i traže ostvarivanje svojih prava.
Seminar je protekao u jednoj prijatnoj i opuštenoj atmosferi, tako da i poslije višečasovnog rada na licima prisutnih nije bilo tragova umora.
Sva očekivanja polaznika su ispunjena, utisci su više nego pozitivni.

HVALA IZLAGAČIMA!

SO JU RC "1. JUN" - PODGORICA

Galerija

Pravni savjeti

image

1457736
Danas
Juče
Ove nedjelje
Prošle nedjelje
Ovog mjeseca
Prošlog mjeseca
Ukupno
858
605
1463
1449492
15370
22367
1457736

Vaša IP: 35.173.35.159
Serversko vrijeme: 2021-10-18 23:13:51

Gdje se nalazimo

Povežite se sa nama

Fond solidarnosti

Turistička agencija

agencija

Stambena zadruga

Scroll to Top

Kontakt

Adresa:

Vojvode Maša Đurovića 17, City kvart 2-8, 

81 000 Podgorica

  • Tel:  +382 20 511 020
  • Fax: +382 20 511 021
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.